Paskelbta: 2017-08-03 15:00:00 CEST
East West Agro AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Kaunas, Lietuva, 2017-08-03 15:00 CEST -- Pranešimo tekstas pridedamas

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


pranesimas apie susijusiu asmenu sandorius.pdf