English Lithuanian
Paskelbta: 2023-10-31 08:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2023 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai

  • Šiaulių banko grupė trečiąjį ketvirtį uždirbo 24,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o per tris šių metų ketvirčius - 65,7 mln. eurų
  • Maksimalaus dividendų išmokėjimo koeficientas už 2023 m. neviršys 43 procentų uždirbto metinio grupės pelno
  • Paskolų portfelis nuo metų pradžios padidėjo 10 proc. ir pasiekė beveik 2,9 mlrd. eurų
  • „SB modernizavimo fondas“ lėšomis bus atnaujinti 395 daugiabučiai už 275 mln. eurų
  • Sparčiai auga gyventojų ir įmonių indėliai - indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 8 proc. ir viršijo 3 mlrd. eurų
  • Banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandoris planuojama, kad bus užbaigtas gruodžio 1 d.

„Dar vienas ketvirtis, kurio tempą diktavo ekonomikos svyravimai ir augančios palūkanų normos. Toliau laikėmės strategijos išlaikyti aukščiausias indėlių palūkanų normas tarp didžiųjų bankų ir šiuo metu Klientams galime pasiūlyti net iki 4,25 proc. metines palūkanas už neatšaukiamąjį terminuotąjį indėlį. Augančios palūkanos kartu lėmė ir alternatyvaus finansavimo - obligacijų – populiarumą. Banko platinamos obligacijos yra galimybė vietos verslo įmonėms kombinuoti finansavimosi būdus ir pasiskolinti daugiau, o investuotojams - įdarbinti lėšas.

Tikėtina, kad metų pabaigoje išlaikysime tą patį tempą bei sėkmingai užbaigsime sandorį su „Invalda INVL“ dėl mažmeninių verslų sujungimo, po kurio Šiaulių banko grupė valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investicinius fondus Lietuvoje, išplės gyvybės draudimo paslaugų verslą Baltijos šalyse. Lygiagrečiai su sandoriu ir Banko augimu yra peržiūrima strategija, kurią tikimės pristatyti jau kitų metų pradžioje ,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per tris šių metų ketvirčius uždirbo 65,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (32 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 49,9 mln. eurų). Trečiojo ketvirčio pelnas buvo 24,2 mln. eurų ir, palyginti su 18,1 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 33 proc.

Per devynis šių metų mėnesius augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2022 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 55 proc. ir siekė 116,1 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 4 proc. ir sudarė 14,6 mln. eurų.

Ekonominei situacijai išliekant neapibrėžtai, Bankas, daugiausiai dėl individualių pozicijų rizikos įvertinimo, per ketvirtį papildomai suformavo 3,1 mln. eurų atidėjinių paskoloms bei kitam turtui. Devynių šių metų mėnesių atidėjiniai siekia 8,5 mln. eurų, praėjusių metų atitinkamo laikotarpio atidėjiniai sudarė 2,4 mln. eurų. Rugsėjo pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo rodiklis sudarė 0,2 proc.).

Banko grupės nuosavo kapitalo grąža siekė 18,9 proc. (praėjusių metų – 16,3 proc.), o išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) rugsėjo pabaigoje pagerėjo iki 34,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 40,0 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvari, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 183 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 21,3 proc.*

Siekiant įtraukti dalį pirmojo pusmečio pelno į nuosavo kapitalo skaičiavimą, Banko valdybai reikėjo priimti sprendimą dėl maksimalaus dividendų išmokėjimo koeficiento už 2023 m. Atitinkamai Banko Valdyba vertindama veiklos aplinką, 2023 m. pirmų trijų ketvirčių Banko rezultatus nusprendė, jog dividendų už 2023 metus suma, kuri Banko pelno paskirstymo projektu bus teikiama eilinio Banko visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui, neviršys 43 procentų uždirbto metinio grupės pelno per 2023 metus.

Galutinis dividendų išmokėjimo koeficientas už 2023 m., atsižvelgiant į matomas faktines ir prognozuojamas aplinkybes, bus patvirtintas ir teikiamas Banko valdybos eilinio Banko visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui 2024 m. kovo mėn.

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Per 9 mėnesius augo visų finansavimo segmentų portfeliai, o bendras Banko grupės paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį didėjo 4 proc. (104 mln. eurų), nuo metų pradžios - 10 proc. (261 mln. eurų) ir pasiekė 2,9 mlrd. eurų. Tačiau esant neramioms bendros ekonomikos perspektyvoms bei brangstant skolinimuisi, mažėjo pasirašytų naujų sutarčių apimtys, kurios per ketvirtį siekė 0,3 mlrd. eurų, o nuo metų pradžios 1 mlrd. eurų, t. y. 7 proc. mažiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Sumažėjus verslo finansavimosi paklausai bei lūkesčiams išliekant atsargiems, šiais metais verslo paskolų pasirašyta beveik 5 proc. mažiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį - už 587 mln. eurų. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 2 proc. (24 mln. eurų), o nuo metų pradžios 6 proc. (87 mln. eurų) iki 1,47 mlrd. eurų.

Dėl Europos centrinio banko vykdomos monetarinės politikos, vėsta nekilnojamojo turto rinka, o būsto paskolų paklausa traukiasi. Per trečią ketvirtį pasirašyta sutarčių už 38 mln. eurų, o nuo metų pradžios už 134 mln. eurų, t. y. 32 proc. mažiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 3 proc. (22 mln. eurų), o nuo metų pradžios 14 proc. (90 mln. eurų) ir pasiekė 0,75 mlrd. eurų.

Nepaisant itin aukštos konkurencijos vartojimo finansavimo rinkoje, tiek per trečiąjį ketvirtį, tiek per visus šiuos matus, pavyko auginti naujų pardavimų apimtis. Vartojimo kredito sutarčių šiais metais pasirašyta 17 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį praėjusiais metais - už 170 mln. eurų. Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 7 proc., o nuo metų pradžios 26 proc. iki 288 mln. eurų.

Energetiškai efektyvių projektų finansavimo paraiškų ir sutarčių apimtys išliko aukštos - per trečiąjį ketvirtį „SB modernizavimo fondas“ sudarė daugiabučių modernizavimo sutarčių už 56 mln. eurų, o nuo veiklos pradžios fondas jau pasirašė sutarčių už visas Lietuvos ir užsienio investuotojų pritrauktas lėšas – 275 mln. eurų. Fondo lėšomis gyvenimo sąlygos bus pagerintos 395 daugiabučių gyventojams. Bankas ir toliau siekia spartaus Lietuvos daugiabučių atnaujinimo, tad jau pradėti darbai, siekiant įkurti naują daugiabučių modernizavimo fondą.

Kasdienė bankininkystė

Banko paslaugomis per trečiąjį ketvirtį pradėjo naudotis 7,4 tūkst. naujų privačių ir verslo klientų, o nuo metų pradžios daugiau nei 23,5 tūkst. Augant naujų klientų skaičiui, didėja ir skaičius besinaudojančių paslaugų planais, kuris viršijo 190 tūkst. Kredito kortelių augimo tempas išaugo 6 proc. per ketvirtį bei 34 proc. per metus (iki 35 tūkst.), bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius sumažėjo iki 172 tūkst. kortelių.

Didelis dėmesys skiriamas interneto banko ir mobiliosios Banko programėlės tobulinimui. Per trečiąjį šių metų ketvirtį buvo įdiegti svarbūs pakeitimai (pvz., prisijungimas su asmens kodu vietoje slaptažodžio) bei atnaujinta programėlės versija klientams, besinaudojantiems „iOS“ ir „Android“ programine įranga.

Taupymas ir investavimas

Bankui mokant patrauklias palūkanas už taupymo sprendimus, tiek gyventojai, tiek įmonės aktyviai renkasi banko terminuotųjų indėlių produktus. Šiuo metu beveik 47 proc. klientų lėšų Banke yra terminuotuose indėliuose (1,4 mlrd. eurų, t.y. daugiau nei 50 proc. daugiau nei metų pradžioje). Bendras klientų indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugęs 8 proc. ir viršijo 3 mlrd. eurų.

Aukštos infliacijos aplinka klientus toliau skatina sukauptas santaupas nukreipti ir į Banko investavimo produktus, daugiausiai į Lietuvos įmonių obligacijas. Per ketvirtį Bankas organizavo 11 įmonių obligacijų emisijų platinimų už daugiau nei 40 mln. eurų. Klientų saugomų investicijų vertė Banke nuolat auga ir pasiekė 1,8 mlrd. eurų, t. y. beveik dvigubai daugiau nei metų pradžioje.

Mažmeninio verslo sujungimo sandoris su „Invalda INVL“

Banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandorio įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir planuojama, kad bus užbaigtas gruodžio 1 d.

Trečiąjį ketvirtį Banko turto valdymo įmonė „SB Asset Management“ gavo valdymo įmonės licenciją. Po sandorio užbaigimo dienos, įmonė perimtų pensijų fondų ir mažmeniniams investuotojams skirtų investicinių fondų valdymo verslą tolimesniam jo vystymui. Banko draudimo įmonė „SB Draudimas“ įsteigė filialus Latvijoje ir Estijoje, siekiant tinkamai pasiruošti „INVL Life“ gyvybės draudimo paslaugų verslo Latvijoje ir Estijoje perkėlimui.

Ketvirčio eigoje įgyvendinti ir Banko organizaciniai struktūriniai pokyčiai, siekiant užtikrinti kuo sklandesnį organizacijų susijungimą, verslo tęstinumą bei pasiruošimą darbo organizavimui po sandorio užbaigimo dienos. Naujoji struktūra leis aiškiau suskirstyti verslo klientų, privačių klientų ir investicijų valdymo funkcijas ir padalinius į atskiras tarnybas. Išgrynintos funkcijos tarnybose ir padaliniuose sustiprins Banko grupės veiklos vystymo funkcijas ir įgalins efektyviau organizuoti darbą.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2023 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2023 m. spalio 31 d. 16.00 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

Papildoma informacija:
Donatas Savickas
Finansų tarnybos vadovas
 +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt


Priedas2023-3Q LT.pdf