Danish
Offentliggjort: 2023-11-13 11:16:04 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane - Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af ny sammensætning af foreningens bestyrelse. Endvidere er prospektet opdateret med generelle præciseringer, foreningens finanskalender for 2024 samt de gældende vedtægter.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGD_Prospekt november 2023_clean Inkl. SFDR.pdf