Published: 2020-04-01 09:42:47 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Ophævelse af suspension

De aktuelle markedsforhold for handel med CLO'er med investment grade-rating er forbedret. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at genoptage handlen i nedennævnte afdeling:

ISIN: DK0060804136

Kortnavn: ACACIGDKK

ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.