English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-28 17:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2022 m. vasario 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. vasario 28 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti generalinį direktorių Joną Krutinį pasirašyti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją.

2. Darbotvarkės klausimas - dėl pritarimo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriui, kuris nepriskiriamas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai. Nuspręsta:

1. Pritarti akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“ priklausančio žemiau nurodyto nekilnojamojo turto (toliau bendrai vadinamas Turtu) pardavimui akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininko, kuriam priklauso 87,67 proc. visų akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ dukterinei įmonei – UAB „Panerių konversija“ (kodas 305993224), už ne mažesnę kaip 10 000 000 eurų kainą:

1.1. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0001, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu1;

1.2. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0002, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-102, toliau vadinama Turtu2;

1.3. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0002, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu3;

1.4. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0003, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu4;

1.5. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0012, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-103, toliau vadinama Turtu5;

1.6. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0013, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-101, toliau vadinama Turtu6;

1.7. negyvenamosios patalpos - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0015, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-104, toliau vadinama Turtu7;

1.8. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6148, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu8;

1.9. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6159, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu9;

1.10. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6180, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu10;

1.11. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6191, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu11;

1.12. pastato - gamybinio pastato, unikalus Nr. 1097-3018-6080, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu12;

1.13. pastato - oro valymo pastato, unikalus Nr. 1097-3018-6091, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu13;

1.14. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6104, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu14;

1.15. pastato - medienos biržos, unikalus Nr. 1097-3018-6162, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu15;

1.16. kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. 1097-3018-6176, esančių Vilniuje, Savanorių pr. 178A, toliau vadinama Turtu16;

1.17. inžinerinių tinklų - šilumos trasos (ilgis 245,0m.), unikalus Nr. 1099-9018-5012, esančių Vilniuje, Savanorių pr. 178, toliau vadinama Turtu17.

2. Kartu su Turtu už 1 euro kainą perleidžiamos nuomos teisės:

2.1. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2372-0430, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0069:224 Vilniaus m. k.v, bendras plotas: 6,9377 ha, adresas: Vilnius, Savanorių pr. 178B, kuriame yra pastatas (unikalus Nr. 1097-3018-6059), kuriame yra Turtas1, Turtas3 bei Turtas4, ir Turtas8, Turtas9, Turtas10, Turtas11, Turtas12, Turtas13, Turtas14, Turtas15 ir Turtas16, kurį akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ valdo ir kuriuo naudojasi 2001-09-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 326 N01/2001-24763 (su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu, nuomos teisė;

2.2. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2372-0974, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0069:225 Vilniaus m. k.v, bendras plotas: 0,7149 ha, adresas: Vilnius, Savanorių pr. 178C, kuriame yra pastatas (unikalus Nr. 1097-3018-6074), kuriame yra Turtas2, Turtas5, Turtas6 ir Turtas7, kurį akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ valdo ir kuriuo naudojasi 2013-10-18 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-460 (su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu, nuomos teisę.

3. Darbotvarkės klausimas – dėl pritarimo nekilnojamojo turto nuomos sandoriui, kuris nepriskiriamas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai. Nuspręsta: Perdavus Turtą UAB „Panerių konversija“ nuosavybėn, sudaryti Turto1, Turto2, Turto3, Turto4, Turto5, Turto6, Turto7, Turto8, Turto9, Turto10, Turto11, Turto12, Turto13 ir Turto14 nuomos sutartį su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininko, kuriam priklauso 87,67 proc. visų akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ dukterine įmone – UAB „Panerių konversija“ (kodas 305993224), kurios pagrindu akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ Turtą1-14 išsinuomos 60 mėnesių laikotarpiui už ne didesnę kaip 6 eurų už 1 kv. m. per mėnesį kainą.

AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuomone šiai Audito komiteto sprendimo datai nėra pagrindo manyti, jog nekilnojamojo turto planuojami pardavimo ir nuomos sandoriai sudaromi ne rinkos sąlygomis ar yra nesąžiningi ir nepagrįsti AB „VILNIAUS BALDAI“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorių šalis, atžvilgiu. Bendrovės akcininkai turi teisę susipažinti su audito komiteto nuomone Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Kontaktinis asmuo:

Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

PriedasIstatu projektas.pdf