Published: 2020-11-25 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS ”Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2020. gada 9 mēnešiem

Līdz šim 2020. gads ir bijis izaicinājumiem pilns gan pasaulei kopumā, gan enerģētikas nozarei. Salīdzinoši mērenas gaisa temperatūras, stingrie ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa izplatību un zemais dabasgāzes cenu līmenis bija noteicošie faktori, kas veidoja koncerna darbības vidi.

Koncerna neto apgrozījums 2020. gada 9 mēnešos bija 132.3 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza 29.7 miljonus EUR un neto peļņa bija 17.7 miljoni EUR.

Pārdošanas un tirdzniecības segmenta neto apgrozījums 2020. gada 9 mēnešos sasniedza 98.4 miljonus EUR, segmenta EBITDA bija 15.7 miljoni EUR un peļņa pirms nodokļiem bija 14.7 miljoni EUR. 2020. gada 9 mēnešos AS “Latvijas Gāze” pārdeva 8 369 GWh dabasgāzes klientiem Latvijā un ārvalstīs.

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību, Latvijas Gāze koncerns pieņēma lēmumu apkalpot klientus tikai attālināti, lai aizsargātu savu klientu un darbinieku veselību. AS ”Latvijas Gāze” un AS ”Gaso” klientu apkalpošanas centri apmeklētājiem ir slēgti.

2020. gadā AS “Latvijas Gāze” atjaunoja uzņēmuma logo un tā vizuālo identitāti. Jaunais logotips un vizuālā identitāte ir modernizēta līdzšinējā zīmola versija ar mērķi demonstrēt uzņēmuma aktuālo pieeju pakalpojumiem un procesu dinamiku, saglabājot stabilitāti, ko sniedz uzņēmuma ilggadējā pieredze. Papildus vizuālajām izmaiņām uzņēmuma klientus sagaida arī jauna dizaina un uzlabotas funkcionalitātes klientu portāls, kā arī citi modernizēti pakalpojumi.

*Vairāk informācijas par alternatīvajiem snieguma rādītājiem var atrast finanšu pārskatu 10. lappusē.

Papildu informācija:

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

PielikumsIFRS Latvijas Gaze Konsolidetie Neauditetie 9 menesi 2020.pdf