Paskelbta: 2017-10-26 17:05:00 CEST
Linas Agro Group
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2016–2017 finansinių metų metinę informaciją

Panevėžys, Lietuva, 2017-10-26 17:05 CEST -- 2017 m. spalio 26 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas bei valdymo kodekso laikymasis.

3. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.

       

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Greta Vaitkevičienė
         (8~45) 507 346
         g.vaitkeviciene@linasagro.lt


LNA_2016-2017_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_LT.pdf
LNA_2016-2017_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf