English Lithuanian
Paskelbta: 2020-07-20 16:01:46 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2020-07-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000650061
Išpirkimo diena                                             2026-01-22
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           50 000 000
Pavedimų knyga                                          LTGB000026B
Atkarpos dydis, %                                        0,0
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                2021-01-22
                                                                     2022-01-22
                                                                     2023-01-22
                                                                     2024-01-22
                                                                     2025-01-22
                                                                     2026-01-22

                                                             
                                                                                                                                                                                      

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

    

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.