Published: 2018-03-01 12:00:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “mogo” obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 1. martā pieņēma lēmumu, ar 2018. gada 6. martu uzsākt AS “mogo” obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

 

Emitenta nosaukums AS “mogo”
Emitenta saīsinātais nosaukums MOGO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000880029
Vērtspapīra dzēšanas datums 31.03.2021
Nominālvērtība EUR 1 000*
Iekļaujamo obligāciju skaits 10 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 10%
Biržas tirdzniecības kods MOGO100021B

 

* Vienas obligācijas nominālvērtība saskaņā ar emisijas noteikumiem ir EUR 1 000. Saskaņā ar emisijas noteikumiem, Sabiedrība par katru obligāciju veiks EUR 125 pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī – 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī, 31. martā, sākot ar 2019. gada 30. septembri līdz emisijas dzēšanas datumam 2021. gada 31. martā.

Pielikumā: AS “mogo” obligāciju emisijas noteikumi un Uzņēmuma apraksts.

Sertificētais konsultants BlueOrange Bank, AS līdz 2018. gada 6. martam.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


Mogo_First North_Company_description_v6.pdf
Mogo_Issue Terms_final_27.11.2017_signature.pdf