Offentliggjort: 2017-04-21 11:11:59 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 21. april 2017 besluttet at præcisere beskrivelsen af investeringsstrategien i prospektet for afdelingerne Balance A, Balance B og Balance C således, at det klart fremgår, at der i disse afdelinger kan investeres i stats- og realkreditobligationer fra andre lande end Danmark.  

Disse ændringer træder i kraft den 21. april 2017, og der offentliggøres således et nyt prospekt. Ændringerne har ikke givet anledning til at ændre i vedtægterne eller i Central Investorinformation.

I overensstemmelse med Central Investorinformation, er risikoindikatoren for afdelingen Globale Aktier desuden ændret fra 6 til 5 i prospektet.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S


PFA Invest - Fuldstndigt prospekt 21. april 2017 final.pdf
NASDAQ nr 9 2017 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf