English Estonian
Avaldatud: 2024-07-10 15:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Muudatused jäämurdja Botnica 2024 täiendavas suvetöös


 

Juuli alguses lõppes ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping ja BP Exploration Operating Company Ltd (edaspidi: BP) vahel sõlmitud leping multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks. Botnica prahiti teeninduslaevana alates maist, kuid laeva tehnilistel põhjustel kujunes planeeritud 8 nädalane prahiperiood (mida oli võimalik kokkuleppe alusel pikendada veel 4-ks nädalaks) lühemaks.

Käesoleval hetkel tehakse Botnical ettevalmistusi järgmiseks kavandatavaks offshore tööks Põhjamere regioonis, mis panustab varasemate aastatega võrreldava tulubaasi tagamisse.

Alates 2018. aastast on Botnical prahileping Baffinland Iron Mines Corporation-iga Põhja-Kanada arktilistes vetes assisteerimaks Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. Käesoleval aastal algab prahiperiood Kanadas septembris ja kestab minimaalselt 60 päeva.

Vastavalt Transpordiametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 5649 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee