Published: 2020-10-07 08:27:11 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Kompromiss ASiga ESTEVE kohtuvaidluste lõpetamiseks

Harju Maakohtu määrustega kinnitati kahe ASi ESTEVE (edaspidi: ESTEVE) ja ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) vahelise kohtuvaidluse osas kompromiss, mille tulemusel lõpetatakse mõlemad pooleli olnud kohtuvaidlused ja ESTEVE loobub nõuetest Tallinna Sadama vastu. Vaidlused olid seotud ESTEVE poolt Vanasadamas ja Paldiski Lõunasadamas osutatud sildumisteenuste lepingute ennetähtaegse ülesütlemisega Tallinna Sadama poolt. Vaidluste sisu on täpsemalt kirjeldatud Tallinna Sadama 17.01.2020 avaldatud börsiteates.

Kompromiss puudutab ESTEVE poolt Harju Maakohtule 26.08.2016 esitatud hagiavaldust Paldiski Lõunasadama sildumisteenuste lepingute kehtivuste tuvastamise nõudes ning 19.12.2019 esitatud hagiavaldust Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama sildumisteenuste lepingute väidetavalt alusetust ennetähtaegsest lõpetamisest tekkinud saamata jäänud tulu hüvitamiseks kokku summas 379 768 eurot pluss viivised.

Vanasadama sildumisteenustega seotud vaidlus lõppes 07.09.2020 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsusega jätta kassatsioonikaebus ESTEVE poolt 29.08.2016 esitatud Vanasadama sildumisteenuste lepingute kehtivuste tuvastamise nõudes menetlusse võtmata. Vaidluse lõpetamise kohta avaldati börsiteade 11.09.2020.

Tallinna Sadam on ESTEVE hagidega seotud võimaliku hüvitisnõude katteks alates 2017. aastast moodustanud kulureservi, mis Vanasadama osas tühistati selle aasta III kvartalis ja Paldiski Lõunasadama osas tühistatakse IV kvartalis.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee