Published: 2020-09-03 15:25:50 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 06.10.2020. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Pa akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

- Izslēgt akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcijas no regulētā tirgus.

 

 Valdes priekšsēdētājs

 Vladimirs Cadovičs

 info@rigagold.lv
 67272790

 


Balsojuma veidlapa_Voting form.pdf