Publicerad: 2020-05-13 12:25:00 CEST
iZafe Group AB
Pressmeddelande

Rättelse avseende pressmeddelande “Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”

iZafe Group AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 11 maj 2020 kl. 08:29 CEST, ““Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”.

Rättelsen avser antalet teckningsoptioner av serie TO9 som felaktigt angavs till 2 miljoner. Styrelsen har idag fattat beslut om korrigering av tidigare emissionsbeslut då antalet teckningsoptioner av serie TO9 ska vara 1 miljon.


Rattelse avseende pressmeddelande Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rorelsekredit.pdf