Publicēts: 2020-08-03 15:07:17 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA DelfinGroup obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 3. augustā pieņēma lēmumu, ar 2020. gada 11. augustu uzsākt SIA DelfinGroup obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums SIA DelfinGroup
Emitenta saīsinātais nosaukums EXPC
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802379
Vērtspapīra dzēšanas datums 25.11.2022
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 5 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 14%
Obligāciju kupona maksājumi Katra mēneša 25. datumā
Biržas tirdzniecības kods EXPC140022FA

SIA DelfinGroup obligāciju emisijas noteikumi pieejami šeit.

Uzņēmuma apraksts publicēts 2018. gada 13. martā un pieejams šeit.*

*Lūdzu ņemiet vērā, ka 2020. gada 4. februārī SIA ExpressCredit nosaukums tika mainīts uz SIA DelfinGroup.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.