Paskelbta: 2021-08-05 16:49:37 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo ir su vadovu glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


PriedaiUAB_Mintaka_20210803_lit.pdf
UAB_Aiva_20210804_lit.pdf
UAB_Aiva_20210803_lit.pdf
A_Butkus_20210803_lit.pdf
UAB_Mintaka_20210804_lit.pdf
A_Butkus_20210804_lit.pdf
A_Butkus_20210802_lit.pdf
UAB_Aiva_20210802_lit.pdf
UAB_Mintaka_20210802_lit.pdf