Danish
Offentliggjort: 2021-03-22 10:12:48 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Great Dane afholdt den 22. marts 2021 ordinær generalforsamling, der blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2020 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om, at der udbetales udlodning på kr. 0,00 pr. andel i afdeling Globale Aktier, DK00060579423, for 2020 blev vedtaget.

De stillede forslag blev enstemmigt vedtaget.

Charlotte Lindholm, Ole Christiansen og Per Noesgaard var alle på valg. Charlotte Lindholm og Ole Christiansen havde ikke ønsket at genopstille, men Per Noesgaard blev genvalgt. Peter Møller Lassen og Henrik Lind-Grønbæk var indstillet til nyvalg og blev valgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev EY, Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør