English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-18 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Tinklų verslo segmento elektros energijos skirstymo paslaugos pajamų lygio 2023 m.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2022 m. spalio 17 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), vadovaudamasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika (nuoroda), priėmė nutarimą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos ateinančiam reguliavimo periodui (toliau – Nutarimas) (nuoroda).

VERT Nutarimu ESO 2023 metams nustatytas leistinas elektros energijos skirstymo paslaugos pajamų lygis sudaro 395,5 mln. Eur bei yra 65,0 % didesnis palyginus su 2022 metams nustatytu pajamų lygiu (239,7 mln. Eur).

Pagrindinės pajamų lygio didėjimo priežastys yra didesnės elektros energijos technologinės sąnaudos, kurios didėjo dėl išaugusios elektros energijos pirkimo kainos (lyginant su 2022 m. pajamų lygyje nustatytos technologinių nuostolių sąnaudos didėja 4,3 karto). Taip pat pajamų lygis didėja dėl veiklos sąnaudų augimo, atspindinčio rinkos tendencijas bei įvertinant infliaciją bei darbo užmokesčio augimą, bei dėl ESO reguliacinio turto bazės didėjimo dėl pastaraisiais metais nuosekliai įgyvendintų investicijų į elektros skirstomojo tinklo plėtrą bei atnaujinimą. 

Kadangi pajamų lygis didžiąja dalimi auga dėl kompensuojamų planuojamų patirti elektros energijos technologinių sąnaudų, tad koreguotos EBITDA augimas bus reikšmingai mažesnis nei elektros skirstymo pajamų lygio augimas, nes koreguotą EBITDA lemia investicijos į tinklą ir reguliuotojo (VERT) nustatyta investicijų grąžos norma.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt