English
Published: 2020-05-12 14:38:18 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Meddelelse om ændring af midlertidigt forhøjet tillæg og fradrag

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 10. marts 2020 kan vi oplyse, at emissionstillægget og indløsningsfradraget i nedennævnte investeringsfond per den 13. maj 2020 nedsættes til 1 %.

ISIN: DK0060804052

Kortnavn: ACAECO

ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL


Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.