Publicēts: 2018-08-28 13:39:42 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Likvidējamā ABLV Bank, AS piesaista konsultantu hipotekāro kredītu portfeļa pārdošanas iespēju novērtējumam

Rīga, Latvija, 2018-08-28 13:39 CEST -- Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) ir noslēgusi konsultāciju līgumu ar Superia, AS stratēģisko iespēju izvērtējumam saistībā ar Sabiedrības hipotekāro kredītu portfeļa iespējamo pārdošanu.

Sadarbības ietvaros tiks analizētas un vērtētas dažādas stratēģiskās iespējas, lai izvēlētos visefektīvāko hipotekārā portfeļa realizēšanas variantu, kas ļaus atgūt maksimāli lielu aktīvu apjomu Sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Likvidējamās ABLV Bank, AS hipotekāro kredītu portfeļa apjoms 2018. gada 30. jūnijā bija 292 miljoni eiro.

Superia, AS ir neatkarīgs konsultācijas uzņēmums, kura biroji atrodas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Uzņēmums sniedz neatkarīgas finanšu konsultācijas uzņēmumiem, valdībām un investoriem par apvienošanās, iegādes, pārdošanas, kapitāla palielināšanas un uzņēmumu pārstrukturēšanas darījumiem.  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com