Paskelbta: 2021-11-24 12:59:52 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. lapkričio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-11-24 12:59 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. lapkričio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,1099 14,2938 656,8745 141045,2663
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,7035 0,9558 44,57 230558,353
INVL Baltijos fondas 49,085 73,898543 16,654203 210784,936835

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com