English Latvian
Publicēts: 2022-07-29 14:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS “Latvijas Gāze” paziņojums par dabasgāzes piegādēm

AS “Latvijas Gāze” savas saimnieciskās darbības ietvaros iegādājas dabasgāzi no citiem piegādātājiem, veicot norēķinus EUR valūtā atbilstoši Latvijā spēkā esošā normatīvā regulējuma prasībām. Šobrīd dabasgāzes piegādes no PAS “Gazprom” nenotiek.

Būtiski atzīmēt, kas AS “Latvijas Gāze” nav vienīgais tirgotājs, kas iegādājas un saņem dabasgāzi Baltijas reģionā no Krievijas.

28.07.2022. spēkā stājušies grozījumi Enerģētikas likumā paredz Krievijas piegādes aizliegumu no 01.01.2023. , līdz šim datumam dabasgāzes piegādes no Krievijas ir atļautas.

AS “Latvijas Gāze”

Valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis

Par AS “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem.

Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi ir uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā Latvijas Gāze ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā. Kopš 1999. gada 15. februāra AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.

Kontaktinformācija:

Sandra Joksta

investor.relations@lg.lv

tel. + 371 67 374 369