Publicēts: 2018-05-29 15:12:23 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Rīga, Latvija, 2018-05-29 15:12 CEST -- Papildu informācija pievienotajā dokumentā.

         Inga Rence
         Regulatoru attiecību departaments
         Sadarbības koordinators
         ABLV Bank, AS
         Tel. +371 6700 2249
         e-mail: inga.rence@ablv.com


Pazinojums par 24_05_2018 darijumu_2 lv.pdf