English Estonian
Avaldatud: 2023-01-16 08:00:00 CET
Clevon
Börsiteade

Plaan Clevon AS-i äraminekuks First North´ilt

Clevon AS-i (Clevon) aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) toimus perioodil 06.-17.06.2022 ning alates 28.06.2022 on Clevoni aktsiad kaubeldavad Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North (FN). IPO ning sellega paralleelselt korraldatud suunatud pakkumise raames kaasas Clevon 5,2 MEUR täiendavat kapitali.

Miks on FN-lt äraminek vajalik?

Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ja selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ning sõiduki turustamiseks pidevalt täiendavat kapitali.

Maailma sündmustest (sõda Ukrainas, energiakriis jne) tingituna on finantsturgudel tekkinud olukord, kus Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalikult kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline. Seetõttu otsib Clevon potentsiaalseid investoreid FN-väliselt, kelleks on riskikapitali investorid, Clevoni potentsiaalsed kliendid ja teised start-up ettevõtted, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon FN-lt lahkuma. Investeeringute eeldusena FN-lt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikates on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Lisaks võivad takistuseks kapitali kaasamisel olla ka FN-l olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguste andmise võimatus (nt juhtkonna liikmete määramise või veto õiguse andmine) ning ettevõtte väärtuse sõltuvus FN-l kauplemisest. 

Mis on järgnevad sammud FN-lt äraminekuks?

FN-lt äraminekuks plaanivad Clevoni suuremad aktsionärid  koondada aktsiad äriühingusse kavandatava nimega Clevon Investors AS (Clevon Investors), mis on asutamisel.

Aktsionäridele tehakse vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mille raames on kõigil aktsionäridel võimalik teha valik:

  1. Esimene variant on jätkata Clevoni aktsionäridena äriühingu Clevon Investors kaudu. Selle valiku puhul annab aktsionär endale kuuluvad Clevoni aktsiad Clevon Investorsile ja saab vastu Clevon Investorsi aktsiad. Clevoni tänasest aktsionärist saab Clevon Investorsi aktsionär. Clevon Investorsile kuuluvad Clevoni aktsiad.
  2. Teine variant on müüa oma aktsiad Clevon Investorsile vabatahtlikus ülevõtmispakkumises toodavatel tingimustel. Täpsemad vabatahtliku ülevõtmispakkumise tingimused avalikustatakse niipea kui Clevon Investors on asutatud, mis eelduste kohaselt toimub hiljemalt 2023. aasta veebruari alguses.

Juhul, kui vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus koondub Clevon Investorsisse 90% või rohkem Clevoni aktsiatest, ning selle seisuga on see kõiki asjaolusid arvestades vajalik, siis korraldatakse kohustuslik ülevõtmispakkumine eesmärgiga võtta õiglase hüvitise eest üle nende Clevoni aktsionäride aktsiaid, kes ei ole Clevon Investors´iga aktsionäridena liitunud ega Clevon Investors´ile oma aktsiaid müünud.

Pärast eeltoodud protsesside läbiviimist on plaanis esitada Nasdaq´ile avaldus FN-lt lahkumiseks, st Clevoni aktsiatega avaliku kauplemise lõpetamiseks.

Käesolev börsiteade ei ole pakkumine Clevoni aktsionäridele. Igast etapist informeeritakse Clevoni aktsionäre täiendavalt eraldi.

Mis juhtub pärast FN-lt äraminekut?

Nii Clevoni juhtkond kui ka suuremad aktsionärid usuvad jätkuvalt Clevoni edusse. Edu kinnituseks on eelkõige Clevoni viimase aja saavutused nii Euroopas, kus on alustatud mitmeid pilootprojekte suuremate kulleriteenuse ja jaekaubanduse ettevõtetega, nagu DHL ja Euronics Eestis, IKI ja LastMile Leedus, Colruyt Belgias, kui ka USA-s, kus Texas´s asutati Clevon´i tütarühing ja alustati aktiivselt CLEVON 1 sõiduki tutvustamisega ja testimisega. Samuti on Clevonil läbirääkimised paljude potentsiaalsete klientidega üle maailma uute pilootprojektide käivitamiseks. Clevoni arendus ja müügitegevus on läinud siiani plaanipäraselt või isegi esialgsetest prognoosidest paremini välja arvatud esialgsed raha kaasamise plaanid, mis on otseses sõltuvuses finantsturgude olukorrast. See võimaldab eeldada, et täiendava kapitali kaasamisel õnnestub lähimatel aastatel Clevoni tooteid, teenuseid ja ärimudelit edasi arendada ja ettevõtte väärtust suurendada.

Lisainfo:

Arno Kütt

Clevon AS juhatuse esimees

arno.kutt@clevon.com