Paskelbta: 2019-04-30 17:00:00 CEST
AB Novaturas
Tarpinė informacija

AB NOVATURAS konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.

2019 pirmojo ketvirčio pasiekimai:

  • Bendrovės pardavimai pasiekė 28,8 milijonų eurų ir buvo 12 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
  • Bendrasis pelnas pasiekė 3,6 milijonų eurų ir buvo 26 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
  • Veiklos sąnaudos pasiekė 3,6 milijonų eurų ir buvo 1 proc. mažesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 3 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
  • EBITDA rodiklis pasiekė 83 tūkstančius eurų ir buvo 94 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
  • Pelno mokesčių norma buvo 8,6 proc. lyginant su 11,7 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.  
  • Grynasis Bendrovės nuostolis sudarė 0,1 milijoną eurų palyginus su 0,9 milijono eurų per tą patį laikotarpį 2018 metais.
  • Bendrovė aptarnavo 41,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 9 proc. daugiau nei per 2018 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras:

Po labai stipraus augimo 2017 ir 2018 metų pirmais ketvirčiais, 2019 metų pirmo ketvirčio augimas sulėtėjo. 2019 metais tikimės lėtesnio rinkos augimo, po to kai per pastaruosius trejus metus rinka beveik padvigubėjo. Pirmojo ketvirčio mažesnį pelningumą lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu nulėmė silpna paklausa sausio mėnesį. Kiti ketvirčio mėnesiai buvo geresni lyginant su sausio mėnesiu. Padidėjusios aviacijos paslaugų sąnaudos Lietuvoje (dėl Small Planet Airlines bankroto 2018 m. pabaigoje) sumažino rezultatą maždaug 0,2 milijono eurų per ketvirtį. Bendrovės veikla pagrįsta didelės apimties išankstiniais pardavimais, kas padeda lengviau prognozuoti ateities rezultatus. 2019 m. kovo 31 d. bendrovė buvo pardavusi 2,6% daugiau kelionių 2019 metų vasaros sezonui lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Tolimųjų kraštų kelionių svarba pirmąjį metų ketvirtį padidėjo, tuo tarpu Kanarų salų sumažėjo. Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius  - 26%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 1%, Latvijos - 20% o Estijos 14% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 11%, pažintinės kelionės lėktuvu augo 10%,  kiti produktų pardavimai augo 5%. Pažintinės kelionės autobusu mažėjo 23% tačiau pirmas metų ketvirtis yra mažiausiai svarbus šiam produktui. Iš kitų produktų populiariausi yra skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.  

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 0,3% ir pasiekė 71,5%. Mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų dalis padidėjo 0,1% - iki 12,8%, internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį sumažėjo 0,4% iki 14,1%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko ta pati - 1,6%. Pirmąjį metų ketvirtį įvykdėme marketingo skyriaus pertvarką, kuri leis ateityje pasiekti didesnį marketingo veiksmų efektyvumą.  

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,9% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 1,3% 2018 metų pirmąjį ketvirtį. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 6% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos augo 3% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiąja dalimi susijusios su Bendrovės vadovo keitimu 2019 m. sausio mėnesį. Bendra vienkartinių išlaidų suma per ketvirtį sudarė 80 tūkstančių eurų. Įtraukus vienkartines išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos sumažėjo 9%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais sumažėjo 1%. Komisinių išlaidos sudarė 5,1%, 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu 5,0% nuo pardavimų.

Rezervuoti pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai.

Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką. Bendrovė vykdė Luminor Bank AS nustatytus finansinių reikalavimų rodiklius. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.


Tomas Staškūnas

AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426

Priedai


Presentation of Novaturas Group Q12019 results.pdf
AB NOVATURAS report 3M2019 LT.pdf