English Lithuanian
Paskelbta: 2022-01-20 16:19:30 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Teismas panaikino kaltinimus Banko darbuotojams

Išnagrinėjus baudžiamąją bylą dėl Banko suteikto kredito panaudojimo aplinkybių (žr. Banko 2018 m. birželio 5 d. pranešimą, 2019 m. vasario 8 d. pranešimą), Klaipėdos apygardos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį, kuriuo panaikino visus kaltinimus Banko darbuotojams. Minėtas pirmos instancijos teismo sprendimas įsiteisės tik po 20 dienų su sąlyga, kad nebus apskųstas.

Teisme nagrinėtos bendrovei „Nidos pušynas“ išduoto ir Vladimiro Romanovo bei su juo susijusių asmenų atlikto 7,5 mln. eurų kredito panaudojimo aplinkybės. Dėl kredito išdavimo kaltinimai buvo pateikti ir kredito išdavimo metu (2012 metais) Paskolų komiteto pirmininko pareigas ėjusiam Vytautui Siniui ir kitiems dviem banko darbuotojams (2012 metais ėjusiems Šiaulių filialo vadovo ir Iždo departamento direktoriaus pareigas). 

Primename, kad 7,5 mln. eurų kreditas bendrovei „Nidos pušynas“, kuri siejama su verslininku Vladimiru Romanovu ir jam artimais asmenimis, buvo suteiktas 2012 metais, dar iki Ūkio banko bankroto paskelbimo, o kredito grąžinimui užtikrinti buvo įkeistas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas. Šiuo metu kredito sutartis yra pasibaigusi, užstatas realizuotas, kreditas padengtas, o bendrovė „Nidos pušynas“ – likviduota. Suteikiant kreditą, banke buvo laikytasi visų kredito įstaigoms keliamų reikalavimų bei su kredito išdavimu susijusių procedūrų.

Bankas užtikrina, kad atitinka visus veiklai keliamus reikalavimus. Vykstantis teisminis procesas neturi įtakos Banko veiklos tęstinumui ir kasdieniam darbui. Byloje Šiaulių bankui finansinės pretenzijos nebuvo reiškiamos.

Papildomą informaciją teikia
Monika Rožytė
Šiaulių banko komunikacijos grupės vadovė 
monika.rozyte@sb.lt