Paskelbta: 2015-12-30 15:31:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės investuotojo kalendorius

 AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

 

2016 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;

2016 m. vasario 29 d. - tarpinė konsoliduota 2015 m. 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2016 m. vasario 29 d. – preliminarūs neaudituoti 2015 m. veiklos rezultatai;

2016 m. balandžio 8 d. - audituoti 2015 m. veiklos rezultatai;

2016 m. gegužės 31 d. –2016 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;

2016 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2016 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2016 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2016 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102