English
Published: 2018-06-06 15:40:55 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Decisions of general meeting

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 10/2018

Onsdag den 6. juni 2018 9:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest. Generalforsamlingen blev afholdt på foreningens kontor, Amaliegade 6, 1256 København K.

Dagsorden

 1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne:

 • Ændring af vedtægternes § 6 vedr. afdelinger og investeringsuniverser
  • European CLO Investment Grade KL tilføjer ’DKK’ i sit navn (European CLO Investment Grade DKK KL), indfører investeringsbegrænsninger iht. § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, begrænser placeringer i ’likvide midler’ til ’accessorisk omfang’ og indfører begrænsning på 10 % i andre investeringsfonde.
  • Ny afdeling European CLO Investment Grade EUR KL
  • European CLO Opportunity KL indfører investeringsbegrænsninger iht. § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, begrænser placeringer i ’likvide midler’ til ’accessorisk omfang’ og indfører begrænsning på 10 % i andre investeringsfonde
  • Ny afdeling Special Credit
  • Herudover er der redaktionelle ændringer i afdelingsbeskrivelserne.
 • § 8 vedr. lån og garanti: Nyt afsnit med restriktion på låntagning og garantistillelse.
 • § 11 vedr. indløsning: Afsnittet er ændret til daglig indløsning.
 • Herudover var der redaktionelle ændringer, som ikke har nogen materiel betydning.

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Det blev tillige enstemmigt vedtaget, at ændringerne skulle træde i kraft senest den 20. juli 2018.

 1. Eventuelt

Der var intet til punktet.

Attachment


ACCINV XGF 2018-06-06 - referat.pdf