Paskelbta: 2014-12-23 15:07:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

 

 

         Vaidotas Juškys
         Vykdantysis direktorius
         Tel.: +370 441 55 100


pranesimas apie vadovu sandorius 2014 12 23 LT.pdf