English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-30 15:10:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2021 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos per 2021 m. devynis mėnesius buvo 106.8 mln. EUR arba 20.7 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2020 metais (2020 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 88.5 mln. EUR).

Per 2021 m. tris ketvirčius grupė uždirbo 3.97 mln. Eur grynojo pelno arba 27.7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2020 m. trijų ketvirčių grynasis pelnas buvo 3.11 mln. Eur).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2021 m. III ketv. veiklos rezultatai.pdf