English Estonian
Avaldatud: 2022-06-10 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed - mai 2022

Enefit Green tootis mais 2022 99,4 GWh elektrienergiat ehk 10% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid enim 9,6% võrra kõrgem tuuleenergia ning 40,3% kõrgem päikeseenergia toodang. Kuu keskmised mõõdetud tuulekiirused Eesti ning Leedu tuuleparkides oli vastavalt 6,2 m/s ja 6,0 m/s (mais 2021 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 5,8 m/s ja 6,4 m/s).

Soojusenergia toodang kahanes mais 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 3,3% võrra 50,5 GWh-ni.

Pelletitoodang kahanes mais 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 23,2% võrra 10,8 tuhande tonnini. Viimase kahe kuu pelletitoodangu aastavõrdluste kõikuvus on selgitatav planeeritud hooldusseisaku ajalise nihkumisega võrreldes eelmise aastaga.

  Mai 2022 Mai 2021Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti62,651,022,6%
Leedu31,133,3-6,6%
Läti3,03,6-16,7%
Poola2,72,59,7%
Kokku99,490,410,0%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul79,572,59,6%
Koostootmine15,314,64,7%
Päike4,63,340,3%
Muud0,10,116,4%
Kokku99,490,410,0%
    
Soojusenergia, GWh50,552,2-3,3%
    
Pelletid, tuh t10,814,1-23,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.