Paskelbta: 2020-08-21 07:05:00 CEST
Linas Agro Group
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

AB „Linas Agro Group“ gavo Tomo Tumėno pranešimą apie balsavimo teisių paketo netekimą (žr. prisegtą bylą). Ribos peržengimo priežastis yra pasikeitęs teisinis reguliavimas. Deklaruojama peržengimo riba – 5 proc.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Finansų direktorių Mažvydą Šileiką, mob.  8 619 19 403, e. p. m.sileika@linasagro.lt

Priedas


Pranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima_Tomas Tumenas.pdf