Avaldatud: 2018-05-10 15:31:30 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

Lisainfo Ajakirjade Kirjastuse ümberkorraldamise kohta

Ekspress Grupp teavitas 21. veebruaril 50% osalusega ühisettevõtte AS-i Ajakirjade Kirjastus töö ümberkorraldamisest, millele Konkurentsiamet andis heakskiidu 21. märtsil.

Teatame, et vastavalt sõlmitud lepingule võtab Ekspress Grupi tütarettevõte Ekspress Meedia üle kuukirjade Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Jana ning nädalakirja Kroonika väljaandmise seisuga 31. mai 2018 ning alates 1. juunist on nimetatud ajakirjade vastutav väljaandja Ekspress Meedia.   

AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse ASiga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus. Kahe ettevõtte ühinemine toimub samuti 1. juunil 2018.

Muudatuse peamine eesmärk on anda Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem väljund internetis ning toetada väljaannete koostööd kontserni teiste tugevate veebiplatvormidega. Aastal 2018 ei ole mõistlik alustada uue suure veebikeskuse ülesehitamist, vaid pakkuda lugejale kvaliteetset sisu koostöös olemasolevate platvormidega. Ühtegi väljaantavat ajakirja pole plaanis sulgeda ning tugevad meediabrändid jäävad alles, kuid nende sisu muutub lugejate jaoks kättesaadavamaks. Kuue kuukirja ja Kroonika sisu saab edaspidi lugeda tugevalt turuliidri positsiooni hoidva Delfi keskkonnas. Turul kolmandat positsiooni omav Õhtuleht saab end tugevdada kolme kuukirja, ristsõnade ja nädalakirjade sisuga, mis haakub hästi Õhtulehe profiiliga. Ajakirjade tellijate jaoks jäävad kõik tellimused praegusel kujul kehtima.

Uue ühendettevõtte AS-i Õhtuleht Kirjastus omanike struktuur ei muutu ning see jääb endiselt kuuluma võrdsetes osades AS-ile Ekspress Grupp ja OÜ-le Suits Meedia.


Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
Tel: +372 5122591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee