English Latvian
Publicēts: 2021-09-21 10:31:13 CEST
PATA Saldus
Pārvaldītāju darījumi

CORRECTION: AS "PATA Saldus" paziņojums par darījumiem ar akcijām

Veikti labojumi ziņas angļu valodas tekstā, pievienots pielikums. Latviešu valodas ziņā nav veiktas izmaiņas.

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” informē par akciju pirkšanas darījumiem, ko veikusi SIA “KUBIT”.
Informācija pielikumā.

Kontaktinformācija:

Personāla speciāliste Zane Radziņa
Tālrunis: +37163807072
e-pasts:
info@patasaldus.lv

 

 


Pazinojums_par darijumu_par akcijam_2021.pdf