English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-25 15:44:56 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB pristatė visuomenei ir investuotojams savo ir jos kontroliuojamų bendrovių naujo veiklos modelio principus, kurie palankūs technologijų sklaidai ir tvaraus maisto tiekimo plėtrai

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) pristatė valdybos patvirtintus pagrindinius Bendrovės ir jos kontroliuojamų bendrovių (toliau – Grupė) naujo veiklos modelio principus bei jo įgyvendinimo žingsnius. Bendrovės vertinimu, tai padės efektyviau siekti Grupės strategijoje numatytų tikslų.

„Mes nuosekliai įgyvendiname 2020 m. paskelbtą verslo strategiją, kuria siekiame, kad prekės ženklas „AUGA“ taptų tvaraus maisto ir gyvenimo būdo sinonimu. Naujasis verslo modelis atvers galimybes ūkininkams naudotis sukurtomis tvaresnėmis technologijomis dalijimosi ekonomikos principu, leis dirbti efektyviau ir uždirbti daugiau prisijungus prie šios naujos bendruomenės, įgalinančios mąsto ekonomiją. Vartotojams – tai galimybė rinktis maistą be kainos gamtai, o investuotojams gauti finansinę grąžą darant teigiamą poveikį“, - sako Bendrovės generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Naujas Grupės veiklos modelis pagrįstas trimis pagrindinėmis kryptimis:

  1. tvarių žemės ūkio technologijų vystymu ir gamyba;
  2. žemės ūkio veiklų organizavimu per kooperatyvus, taikant „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą, ir
  3. tvaresnių maisto produktų tiekimu vartotojams.

Naujam verslo modeliui įgyvendinti sukurta nauja  organizacinė struktūra. Įmonė AUGA Tech, UAB, kuria ir gamina inovatyvias žemės ūkio technologijas, kurios bus komercializuojamos. Taip pat įmonė AUGA SOFA, UAB, kuri vystys „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą ir teiks paslaugas žemės ūkio kooperatyvams bei ūkininkams pagal frančizės sutartis. Įmonė AUGA Trade, UAB,  organizuoja tvarių produktų vartotojams gamybą, prekybą ir rinkodarą. Visas naujo verslo modelio veiklos šakas konsoliduoja Grupės įmonė AUGA Community, UAB.

AUGA Tech, UAB

AUGA Tech, UAB toliau tęs tvarių žemės ūkio technologijų, leidžiančių sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, vystymą. Grupė jau yra sukūrusi biometanu ir elektra varomą traktorių „AUGA M1”, skirtą profesionaliam naudojimui. Traktoriai iš pirmosios gamybos partijos šiuo metu išbandomi ūkiuose, o 2023 m. pabaigoje jie bus ruošiami jų masinei gamybai. Grupė toliau nuosekliai vysto metano emisijas iš gyvulininkystės veiklos mažinančią specializuotų pašarų technologiją, taip pat vysto ir ketina gaminti kitas žemės ūkio mašinas, naudojančias tvarius energijos šaltinius. Pajamos iš šios verslo šakos bus generuojamos per technologijų nuomą ir jų pardavimą aptarnaujamiems kooperatyvams ir kitiems rinkos dalyviams.

AUGA SOFA, UAB

Per įmonę AUGA SOFA, UAB Grupė vystys „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą, įdiegs žemės ūkio veiklos organizavimo modelį, grįstą kooperacijos principais ir franšizės pagrindu bei teiks ūkininkams žinias (angl. know-how) ir skaitmeninius ūkių organizavimo sprendimus. Tai įgalins technologijų pasidalinimą, „AUGA“ tvaraus žemės ūkio standarto įgyvendinimą ir plėtros galimybes. Ūkiai (pirmiausiai Grupės ūkiai, o vėliau sudarant galimybę ir kitiems ūkiams) jungsis į kooperatyvus, kurie, vadovaudamiesi „AUGA“ tvaraus žemės ūkio standartais ir metodikomis bei naudodami Grupėje vystomus tvarius techninius sprendimus, apdirbs ūkių – kooperatyvo narių – žemę ir teiks kitas žemės ūkio paslaugas savo nariams, o esant laisviems pajėgumams ir kitiems ūkiams.

Naujas veiklos organizavimo modelis pirmiausiai bus išbandytas ir tobulinamas jame dalyvaujant Grupės ūkiams. Naujo veiklos modelio įgyvendinimas jau pradėtas, šiuo metu jau yra įsteigta 11 kooperatinių bendrovių, kurių steigėjai ir nariai yra Grupės ūkiai. Pasiteisinus naujam veiklos organizavimo modeliui, 2023 m. II pusmetį planuojama pasiūlyti prie naujo veiklos modelio jungtis ir kitiems ūkiams. Grupė sudarys galimybę kooperatyvų nariams naudotis centralizuota žemės ūkio veiklai reikalingų žaliavų pirkimo ir produkcijos pardavimo sistema.

AUGA Trade, UAB

AUGA Trade, UAB organizuoja tvaresnių ekologiškų produktų gamybą, prekybą ir „AUGA“ prekės ženklo vystymą.  Galutiniam vartotojui skirti produktai yra gaminami iš žaliavų, užaugintų ūkiuose, kuriuose taikomas „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartas ir diegiamos naujos, emisijas mažinančios technologijos. Šie produktai jau yra pristatyti Lietuvos rinkai ir jais yra prekiaujama didžiuosiuose šalies prekybos tinkluose. Šiuo metu naująją produktų liniją sudaro: pienas, kefyras, varškė, grietinė, kiaušiniai ir avižiniai dribsniai. Ateityje yra numatoma tolesnė šios produktų linijos plėtra pieno produktų ir kitose kategorijose. Siekiama užimti 10 proc. rinkos dalies atitinkamose kategorijose, pateikiant vartotojams įprastus, prieinamus ir tvaresnį pasirinkimą įgalinančius produktus.

Grupė mato globalias plėtros galimybes ne tik su „AUGA“ prekės ženklu pažymėtais produktais vartotojams, bet ir bendradarbiaujant su kitais prekių ženklais (angl. co-branding) bei tiekiant „AUGA“ tvarumo standartu pažymėtas žaliavas maisto perdirbėjams. Remiantis Grupės ir kitų įmonių duomenimis, būtent žaliavos sudaro didžiausią emisijų dalį galutiniuose maisto produktuose, todėl šios problemos sprendimas yra itin aktualus rinkoje.

AUGA Community, UAB

Nauja Grupės organizacinė struktūra leis įgyvendinti naują verslo modelį ir bus palankesnė investicijų pritraukimui, planuojamam nuo 2023 m. paskutinio ketvirčio.

„Grupė vertins įvairias pinigų pritraukimo galimybes – pradiniams technologijų kūrimo etapams rizikos ir privataus kapitalo pritraukimą AUGA Community, UAB struktūroje. Technologijų vystymui ir plėtrai bus planuojama pasinaudoti ES žaliojo finansavimo galimybėmis, vėlesniuose etapuose pasitelkiamas ir komercinių bankų finansavimas“, - sako Bendrovės generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Ateities perspektyvos

Naujas verslo modelis pirmiausia bus pritaikytas ir išbandytas Lietuvoje. Vėliau bus siekiama šį modelį plėsti užsienyje per technologijų šaką, klimatui neutralių žaliavų tiekimą bei prekės ženklo naudojimą.

Visą pristatymą galite pamatyti čia: bit.ly/3MWafEb

 Pristatymo skaidrės prisegtos žemiau.  

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedasPrezentacija .pdf