Danish
Offentliggjort: 2022-06-16 14:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 69, 2022 - Nordea Kredit åbner nye obligationer

Nordea Kredit vil åbne to nye særligt dækket realkreditobligationer (SDRO) med
fast rente:

  • 5,0 pct. 2053 med afdrag og med udløb 1. oktober 2053
  • 5,0 pct. 2053 med op til 10 afdragsfrie år og med udløb 1. oktober 2053

 

Obligationerne er i danske kroner og konverterbare.

 

Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES og blive optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

 

Yderligere deltaljer og obligationernes endelige vilkår vil blive offentliggjort snarest.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende de nye obligationer kan rettes til Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit på telefon 5547 4302.

 

Venlig hilsen

 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
  

Abning-af-50-obligation-med-afdrag-og-50-obligation-afdragsfri-10-ar.pdf