English Estonian
Avaldatud: 2023-05-04 10:20:44 CEST
Ekspress Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 04.05.2023

4. mail 2023. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 761 530 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 338 527 häält ehk 85,14% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

1.     ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2022–31.12.2022 majandusaasta aruanne.

2.     Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt:

  • maksta dividendi 5 (viis) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot;
  • suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra;
  • kanda ülejäänud 2,36 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 18. mai 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17. mai 2023. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2022. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon on lisatud börsiteatele.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Manus2023 05 04 AGM presentatsioon EST.pdf