English
Published: 2020-04-15 09:57:18 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Ophævelse af suspension

Det er igen muligt at beregne indre værdi med den fornødne sikkerhed på CLO'er med investment grade-rating. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at genoptage handlen i nedennævnte afdeling:

ISIN: DK0060804136

Kortnavn: ACACIGDKK

ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.