English Lithuanian
Paskelbta: 2017-05-23 12:18:21 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie AB „East West Agro“ valdybos priimtus sprendimus

Kaunas, Lietuva, 2017-05-23 12:18 CEST -- AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), informuoja apie 2017 m. gegužės 22 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.

Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:

1.            Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas);

2.            Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę;

3.            Patvirtinti sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus.

 

Pridedama:

1)            Bendrovės valdybos sprendimai;

2)            Susirinkimo sprendimų projektai;

3)            Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų kopija.

 

         Aurelijus Rimkus
         AB „East West Agro“ valdybos narys
         tel. +370 698 76137, el. pastas a.rimkus@ewa.lt


eilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimai_20170327.pdf
neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu projektai.pdf
valdybos sprendimai.pdf