Paskelbta: 2021-01-29 07:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 dieną.

2020 m. ketvirtasis ketvirtis:
- Bendros pajamos sudarė 108.6 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis – 107 mln. eurų, padidėjo 1,5 procento.
- EBITDA, palyginti su 2019 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA – 34 mln. eurų, padidėjo 0,3 proc. ir siekė 34,1 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sumažėjo 0,5 procento.
- Laikotarpio pelnas siekė 16,9 mln. eurų ir, palyginti su 17 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 0,7 procento.

2020 m. dvylika mėnesių:
- Bendros pajamos sudarė 398,1 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 388,3 mln. eurų, padidėjo 2,5 procento.
- EBITDA, palyginti su 2019 m. dvylikos mėnesių EBITDA – 128,9 mln. eurų, padidėjo 4,7 proc. ir siekė 134,9 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, padidėjo 4 procentais.
- Laikotarpio pelnas buvo 55,9 mln. eurų ir, palyginti su 54,7 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 2,1 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 87,7 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. dvylikos mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 87,4 mln. eurų, padidėjo 0,3 procento.

Vadovybės komentaras:
Paskutinis 2020 m. ketvirtis mums buvo ypatingas dėl kelių ilgalaikių projektų pradžios. Su Švedijos tinklo įrangos gamintoju „Ericsson“ pasirašėme strateginę partnerystę dėl esamo mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo ir naujos 5G ryšio technologijos diegimo Lietuvoje. Per artimiausius trejetą metų su „Ericsson“ įranga planuojame atnaujinti apie 2000 bazinių stočių. Tuo pačiu lapkritį pirmieji Lietuvoje trijuose didžiuosiuose šalies miestuose įjungėme pirmas 5G ryšio bazines stotis nekomerciniam naujos karto ryšio naudojimui. Metų pabaigoje Bendrovės akcijų kaina pasiekė rekordines aukštumas, o rinkos kapitalizacija viršijo vieną milijardų eurų.

Lapkritį vėl pradėjome dirbti karantino sąlygomis. Mūsų salonai teikia tik būtiniausias paslaugas, tokias kaip mobilusis parašas ar užsakytos įrangos atsiėmimas. Dauguma įmonės darbuotojų toliau dirba nuotoliniu būdu, o inžinieriai užtikrina naujų paslaugų diegimą ir sklandų kasdienių paslaugų teikimą. Taip pat prisidedame prie kovos su COVID-19 Lietuvoje. Parama buvo skirta automatinei skambinimo sistemai informuojančiai apie privalomą saviizoliaciją sukurti. „Telia Lietuva“ įdiegė ir iki šiol aptarnauja karštąją koronaviruso liniją gyventojams.

Drastiški, bet reikalingi kelionių apribojimai visam telekomunikacijų verslui turėjo neigiamos įtakos dėl kritusių tarptinklinio ryšio paslaugų, tačiau nuotolinis darbas, mokslas ir didžiulis verslo skaitmenizavimosi proveržis mums reiškė tik viena: dar daugiau kokybės, dar daugiau duomenų, IT paslaugų, TV turinio ir įrangos.

Remiantis naujausiais duomenimis Lietuvos bankas prognozuoja, jog šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) 2020 m. turėjo susitraukti 2 proc., tačiau 2021 m. šalies ekonomika atsigaus ir BVP augs 1,9 procento. 2020 m. lapkritį Europos Komisija spėjo, jog Lietuvos BVP 2020 m. smuks mažiausiai nei kitų ES šalių – tik 2,2 procento.

Per 2020 m. spalį–gruodį 8 tūkst. naujų klientų pradėjo naudotis išankstinio, o 6 tūkst.– reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugomis. Televizijos ir šviesolaidinio interneto paslaugų vartotojų skaičiai per tą patį laikotarpį padidėjo po 2 tūkstančius. DSL prieigų skaičius sumažėjo tik 1 tūkst., o fiksuotojo telefono linijų skaičius – 9 tūkstančiais.

Per paskutinius dvylika mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 3,8 proc. – iki 1 398 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 3,7 proc. – iki 253 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 0,7 proc. – iki 297 tūkstančių.

2020 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos vėl viršijo 100 mln. eurų nepaisant mažesnio tarptinklinio ryšio ir balso tranzito srauto. Daugiau pajamų gauta dėl dviženkliais procentų skaičiais didėjusių pajamų iš televizijos ir IT paslaugų, taip pat toliau didėjo pajamos iš mobiliojo ryšio ir plačiajuosčio interneto paslaugų bei įrangos pardavimo.

Per 2020 m. dvylika mėnesių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus:
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 23,1 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 16,9 proc.,
- palyginamos pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,6 proc.,
- įrangos pardavimas padidėjo 4,3 procento.

Didesnės pajamos ir sąnaudų kontrolė lėmė tai, kad 2020 m. EBITDA buvo didesnė nei 2019 metais. Bendrovė toliau generavo stabilius pinigų srautus. Paskutinį 2020 m. ketvirtį investavome daugiau ir bendra visų metų investicijų suma buvo 2,3 proc. didesnė nei 2019 metais. Beveik pusė investicijų sumos buvo skirta fiksuotojo tinklo plėtrai. Trečdalis – Bendrovės IT sistemų atnaujinimui ir transformacijos programos įgyvendinimui. Nuolatinės investicijos į mobiliojo ryšio tinklą užtikrina lyderystę mobiliojo interneto spartos lenktynėse. Pagal naujausius Ryšių reguliavimo tarnybos duomenis, vidutinė duomenų perdavimo sparta Bendrovės mobiliajame tinkle siekia 85,1 Mb/s.

„Corporate Excellence Award“ komisija, kurią sudarė Šveicarijos „Herens Quality Asset Management AG“, Latvijos „Alphinox Quality AS“ ir Rygos technikos universiteto atstovai, pripažino „Telia Lietuva“ geriausia Baltijos šalių biržoje listinguojama bendrove. Tokį įvertinimą lėmė nuolatinis įmonės tobulėjimas, geras kapitalo valdymas ir veiklos rezultatai.

2020 m. lapkritį darbą pradėjo naujas Bendrovės valdybos pirmininkas Douglas Lubbe, kuris yra „Telia Sverige“ finansų vadovas. Jis valdybos pirmininko poste pakeitė beveik dvejus metus „Telia Lietuva“ valdybai vadovavusį Emil Nilsson, kuris baigė savo darbą „Telia Company“ įmonių grupėje.

Praėjusių metų pabaigoje Bendrovės ir kitų „Telia Company“ įmonių grupės įmonių veikla Baltijos ir Šiaurės šalyse tapo klimatui neutralia. Nuo 2019 m. žalioji energija sudaro 100 proc. įmonės sunaudojamos elektros. Tūkstančiai mobiliojo ryšio tinklo stočių visoje Lietuvoje naudoja išmanią elektros energijos taupymo programą, pakartotinai naudojame atnaujintą klientų galinę įrangą, o 84 proc. bendrovės automobilių jau dabar atitinka „Euro6“ taršos standartą.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 dieną.
- Telia Lietuva, AB 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.ltPriedaiTelia_Lietuva_2020_12_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2020_12_menesiu_finansu_ataskaitos.pdf