Paskelbta: 2021-04-12 08:45:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

„Vilvi Group“ pardavimai 2021 m. kovo mėnesį

2021 m. kovo mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 11.11 mln. Eur arba 16.3% didesnės negu 2020 kovo mėnesį. Grupės pardavimai 2020 m. sausio - kovo mėn. buvo 31.67 mln. EUR arba 8.6% didesni negu per tą patį laikotarpį 2020 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102