English Estonian
Avaldatud: 2009-04-15 15:06:42 CEST
Nordecon
Börsiteade
Nordecon International auditeeritud majandusaasta aruanne 2008 ja kasumi jaotamise ettepanek
AS Nordecon International nõukogu kiitis 15.04.2009 toimunud koosolekul
heaks
AS Nordecon International 2008. aasta majandusaasta aruande koos
kasumi
jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette
valmistatud
aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks
aktsionäride
korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.


Juhatuse teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2008.
majandusaasta
eest dividende 1 kroon (0,06 eurot) aktsia kohta ning suurendada
reservkapitali
jaotamata kasumi arvelt 5 212 tuhande krooni (333 tuhande euro)
võrra. 

Auditeeritud 2008. majandusaasta aruanne on kättesaadav NASDAQ OMX
Tallinna
Börsi ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com. Samuti on võimalik
tutvuda
majandusaasta aruandega emitendi asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn.Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud
hoonete
ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS
Nordecon International, mis on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis.
Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20
tütarettevõtte. Kontserni 2008.
aasta konsolideeritud müügitulu oli 3,9
miljardit krooni (247 miljonit eurot)
ja konsolideeritud puhaskasum 171
miljonit krooni (11 miljonit eurot). Nordecon
International kontsern annab
tööd rohkem kui 1 100 inimesele. Alates 18.05.2006
on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466
krooni


Raimo Talviste
Nordecon International AS
Investorsuhete
juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com

www.nordecon.com
 


ncn_aa2008_eek_eur_est.pdf