Danish
Offentliggjort: 2024-04-24 12:36:35 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.


Årsrapporten 2023 blev forelagt og godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 9,88 kr. pr. bevis for Globale Bæredygtige Aktier Udl. 


Det blev vedtaget at fortsætte arbejdet med at konvertere Kapitalforeningen SDG Invest fra en alternativ investeringsfond (kapitalforening/AIF) til en almindelig investeringsforening (UCITS). De indstillede medlemmer til bestyrelsen blev valgt. Camilla Bredholdt, Teis Knuthsen og Charlotte Stokkebye blev genvalgt, mens Dewi Dylander og Philip S. Thorsen blev valgt ind i bestyrelsen som nye kandidater.


Som revisor for kapitalforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.


Venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Bo Matthiesen, direktør

Tel. 3833 8181

Vedhæftet filProtokollat SDG GF 24 april 2024.pdf