Publicēts: 2019-06-18 07:21:16 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada maiju

Rīga, Latvija, 2019-06-18 07:21 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē maija darbības pārskatu. 2019. gada maijā likvidējamā ABLV Bank, AS atguvusi 54,7 miljonus eiro, bet kopš likvidācijas apstiprināšanas — vairāk kā 599,7 miljonus eiro.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 31. maijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 295,7 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 599,7 miljoni eiro.

Sabiedrība turpina ciešu sadarbību ar visām likvidācijas procesā iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Sadarbība turpinājās ar starptautisko EY komandu, kas veic neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot panāktās vienošanās ar regulatoru un kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

Cieša sadarbība turpinājās ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienestu), nodrošinot visu pieprasīto informāciju par kreditoriem un citiem bijušajiem bankas klientiem, kā arī sniedzot dienestam nepieciešamos datus likumā noteikto funkciju izpildei par Sabiedrības (iepriekš bankas) pēdējo piecu gadu darbību.

Tāpat maijā turpinājās kreditoru sniegtās informācijas pārbaudes, aktīvu pircēju pārbaudes, kā arī sniegtas atbildes uz vairākiem desmitiem pieprasījumu no dažādām valsts institūcijām.

Likvidatori arī turpmāk nodrošinās caurspīdīgu un profesionālu likvidācijas procesu, kā arī turpinās iesāktos tiesvedību procesus Sabiedrības interešu aizstāvībai, kā arī konsultācijas ar advokātiem Amerikas Savienotajās Valstīs par The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sniegtā priekšlikuma atsaukšanu.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


LAS_AB_31mai19_LV.pdf