Paskelbta: 2020-11-24 17:45:25 CET
Linas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

Informuojame, kad gautas pranešimas apie AB „Linas“ balsavimo teisių paketo įgijimą. Žr. pridėtą failą.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

PriedasPranesimas apie akciju isigijima 2020-11-24.pdf