English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-28 08:59:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorį

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2024 m. gegužės 27 d. gavo Grupės valdybos nario ir finansų vadovo Jono Rimavičiaus pranešimą apie sudarytą sandorį dėl Grupės akcijų įsigijimo (pridedama). 

Šiuo sandoriu Jonas Rimavičius įsigijo 500 Grupės akcijų ir iš viso turi 1 000 Grupės akcijų.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076

PriedasPranesimo forma LT_2024-05-24.pdf