Paskelbta: 2020-08-21 17:00:00 CEST
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

„K2 LT“ planuoja investicijas į plėtrą

AB „K2 LT“, valdanti „Lietuvos krematoriumą“ bei ritualinių laidojimo paslaugų teikėją UAB „Rekviem LT“, planuoja įgyvendinti naują investicijų etapą – 2020m. rugpjūčio 5 dieną įmonės valdyba patvirtino sprendimą parengti kremavimo pajėgumų plėtros didinimų planą, jo vertė gali siekti iki 2 milijonų eurų. Numatoma investuoti į naują kremavimo pajėgumų liniją, kurią, kaip ir pirmąsias dvi, galimai įrengtų vokiečių kompanija IFZW. Numatomi linijos pajėgumai – 5000 kremavimų per metus. Suplanuotos investicijos bus teikiamos tvirtinti artimiausiame akcininkų susirinkime.

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2.lt