English Estonian
Avaldatud: 2022-01-10 08:45:00 CET
Elmo Rent
Börsiteade

Täna kell 16.00 lõppeb ELMO Rent täiendavate aktsiate avalik pakkumine

ELMO Rent AS tuletab meelde, et täna (10.01) kell 16.00 lõppeb täiendavate aktsiate avalik pakkumine. Pakkumise aluseks on ELMO Rendi poolt koostatud pakkumisdokument, mis on kättesaadav ELMO Rendi kodulehel www.elmorent.ee/investeeri. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutaks 145 450 aktsiat, ELMO Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 500 000 aktsia võrra, kokku kuni 645 450 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 0,8 kuni 3,55 miljonit eurot, plaanitakse kasutada Elektritakso OÜ soetamiseks ja seejärel uue ärisuunana taksoteenuse käivitamiseks Tallinnas, 20 järgmise kaugjuhitava tehnoloogiaga autode varustamiseks ja tänavatestimiseks, sõidukipargi suurendamiseks, eeltööks välisturgudele sisenemiseks ning autopargi opereerimiseks mõeldud IT tarkvara edasiarenduseks. 

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. ELMO Rent esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 27. detsembril 2021 kell 10.00 ning lõppeb 10. jaanuaril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 5,50 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 5,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

ELMO Rendil on ühte liiki aktsiaid ja avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

27. detsember 2021 kell 10.00                                   Algab pakkumisperiood

10. jaanuar 2022 kell 16.00                                        Pakkumisperioodi lõpp

11. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev       ELMO Rent avaldab pakkumise tulemused

14. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev       Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine

27. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev  Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First   Northil 

 

Märkimiskorralduse vorm 

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]

Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber: ELMO RENT AKTSIA Täiendav 2

ISIN-kood: EE3802075889

Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta): 5,50 eurot

Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool: ELMO Rent AS

Vastaspoole väärtpaberikonto99109793232

Vastaspoole kontohaldurSwedbank AS

Tehingu väärtuspäev: 14.01.2022

Tehingu liik: ost

Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

 

Julia Nekrassova

ELMO Rent AS juhatuse liige 

+372 5167 991 

julia@elmorent.ee

 

ELMO Rent AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimise süsteem, autokontroller ja kaugjuhitav sõiduk, väljatöötamine, turuletoomine ja skaleerimine. 

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult pakkumisdokumendi alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele pakkumisdokument on suunatud. Pakkumisdokumendis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes pakkumisdokumendis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.

 

 


ELMO_SPO.pdf