Paskelbta: 2021-05-06 15:05:00 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

DIVIDENDŲ MOKĖJIMO EX-DIENA

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2021-05-14 (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Klaipėdos nafta“ (KNF1, LLT0000111650) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021-05-13.

AB „Klaipėdos nafta“ dividendai (dividendai akcijai, t.y. 0,0198 eurų) bus mokami (nuo) 2021-05-24.

Ekonomikos skyriaus vadovė Indrė Kisielienė, +370 686 16276