Paskelbta: 2021-03-08 08:55:00 CET
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Maxima Grupė planuoja komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) platinimą

Maxima Grupė, UAB, kontroliuojanti didžiausią maisto mažmeninės prekybos įmonių grupę Baltijos šalyse, pasirinko Luminor banką įvertinti galimybes ir organizuoti komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) platinimą. Pirmąją, iki 12 mėnesių trukmės neužtikrintų skolos vertybinių popierių emisiją, priklausomai nuo palankios situacijos kapitalo rinkose, planuojama išplatinti artimiausiu metu. Tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings yra suteikusi įmonei BB+ reitingą su neigiama perspektyva. Pritrauktas lėšas Maxima Grupė nukreips įprastiniams verslo poreikiams finansuoti.

Papildoma informacija
„Maxima Grupė“ valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Įmonė priklauso „Vilniaus prekyba“ įmonių grupei. „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Kontaktinis asmuo:
Vitalij Rakovski
„Maxima Grupė“,  Finansų vadovas
El. paštas: vitalij.rakovski@maximagrupe.eu

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI, SKLEISTI AR PERDUOTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS, SKLEIDIMAS AR PERDAVIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. ŠIS PRANEŠIMAS TAIP PAT NĖRA ADRESUOJAMAS JOKIAM ASMENIUI, KURIS YRA MAŽMENINIS KLIENTAS (KAIP APIBRĖŽTA 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOJE 2014/65/ES DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ, KURIA IŠ DALIES KEIČIAMOS DIREKTYVA 2002/92/EB IR DIREKTYVA 2011/61/EB).